Skip to content

platný od 4.2.2023

1)      Chebská liga (dále CHL) sdružuje hráče stolního táhlového hokeje STIGA.

2)      Pořadatelem je klub SHC Cheb, zastoupený prezidentem klubu a jeho výborem (dále jen VV).

3)      CHL se hraje podle platných pravidel stiga game vydaných Č.A.S.G. (dále jen ČASG), s výjimkami uvedenými v soutěžním řádu CHL. Nový hráč obdrží platná pravidla od pořadatele na požádání. Tato lze najít také na klubových webových stránkách SHC Cheb.

4)      Výjimky z pravidel může před sezónou stanovit Valná hromada.

5)      Změny pravidel a soutěžního řádu se provádí před začátkem soutěže.

6)      Podmínkou startu je zaplacení startovného před začátkem turnaje u pořadatele.

7)      Startovné na turnaji činí 50 Kč pro hráče klubu SHC Cheb, 30 Kč pro juniory, studenty, důchodce klubu SHC Cheb. Pro hráče cizího klubu je stanovené startovné 100 Kč. Pro účastníky finálového turnaje s play off je startovné zdarma. Nováčci, kteří neodehráli žádný turnaj pořádaný ČASG nebo klubem SHC Cheb, mají startovné zdarma.

8)      Veškeré finanční příspěvky klubu se zásadně nevrací.

9)  CHL se skládá z 14 turnajů v kalendářním roce a na konci roku finálového turnaje s play off, do kterého se mohou kvalifikovat pouze členové klubu SHC Cheb.

10)  CHL se hraje formou turnajů dle termínové listiny pořadatele.

11)  Každý hráč nalezne termínovou listinu na klubovém webu nebo ji na vyžádání obdrží od pořadatele.

12)  Hráči jsou povinni se dostavit na turnaj nebo nahlásit svou účast pořadateli v úřední začátek, tj. do 13:45 hod. Turnaj se začíná hrát v 14:00 hodin. Turnaj se hraje dle rozpisu pořadatele (včetně určování výběru stran hokejů).

Hráči jsou povinni se dostavit na finálový turnaj nebo nahlásit svou účast pořadateli v úřední začátek, tj. do 12:45 hod. Finálový turnaj se začíná hrát v 13:00 hodin.

13)  Minimální účast pro pořádání turnaje jsou 3 hráči. Hrací systém při počtu 3-4 hráčů je každý s každým čtyřkolově, při počtu 5-6 je každý s každým tříkolově a 7-9 hráčů je každý s každým dvoukolově. Při počtu 10-12 hráčů je jednokolový s nadstavbou (více v bodě 13a). Při počtu 13-17 hráčů každý s každým jednokolově a při počtu 18 a více na dvě skupiny (nasazování do skupin probíhá dle Computeru CHL), kde pak 6 nejlepších ze skupin hrají play off na 1 vítězný zápas. V osmifinále se střetnou A3-B6, A5-B4, A4-B5,A6-B3. Poražení hrají o 9.-12. místo takto: poražení (A3-B6) – (A5-B4), poražení (A4-B5) – (A6-B3). Hráči na prvních dvou místech ve skupině postupují přímo do čtvrtfinále. V něm se utkají a) B2-vítěz (A3-B6), b) A1-vítěz (A5-B4), c)  B1-vítěz (A4-B5), d) A2-vítěz (A6-B3). V semifinále respektive v boji o 5.-8. místo se střetnou vítězové resp. poražení a)-b), c)-d). Turnaj vrcholí finálovým zápasem a zápasy o konečné umístění. Hráči umístění na stejných místech ve skupinách , tj. od 7. místa, hrají spolu o konečné umístění. Pokud se turnaje účastní lichý počet hráčů, tj. je v obou skupinách nerovnoměrný počet hráčů, hrají poslední tři hráči (ze skupiny s méně hráči poslední, ze skupiny s více hráči dva poslední) každý s každým jeden zápas o konečné umístění. Všechny duely se hrají na jeden vítězný zápas. Lépe postavený hráč v play off určí, zda si hokej vybere on nebo jeho soupeř. Hráč, který nevybírá hokej, volí stranu hokeje. Pokud se oba soupeři umístili ve skupině na stejném místě, rozhoduje počet získaných bodů (ve skupině, kde byl vyšší počet hráčů se nebude počítat bodový zisk s posledním umístěným), v případě rovnosti bodů má výhodu hráč ze skupiny A. 

Při počtu 27 a více hráčů se hraje ve třech skupinách. Z každé skupiny postoupí první 4 hráči do skupiny A, další 3 hráči v pořadí do skiny B, zbylí hráči do skupiny C. Do skupin A, B a C se započtou výsledky s postupujícími hráči ze základních skupin a hrají se jednokolově zápasy s postupujícími z ostatních skupin. Celkové pořadí v turnaji bude určeno podle pořadí ve skupinách A, B a C.

Nasazování do skupin se určuje losem vždy po čtveřicích do skupiny A a B dle koeficientu. Koeficient dle umístění na turnajích (průměrné umístění) zahrnuje posledních 14 turnajů.

13a) Po odehrání 1. kola hraného každý s každým následuje nadstavba, kdy jsou hráči rozděleni do dvou výkonnostních skupin (při počtu 10 hráčů dle umístění 1.-5. a 6.-10. a při počtu 11-12 hráčů dle umístění 1.-6. a 7.-12.). Do nadstavby se hráčům započítávají body z 1. kola.

14)  Za vítězství v normální hrací době se udělují 2 body, za remízu jeden bod a za prohru žádný bod. Prodlužuje se pouze v zápasech play off „náhlá smrt“.

15)  Bodování turnaje:

16)  O pořadí na turnaji rozhodují získané body celkem, dále pak body ze vzájemných zápasů, skóre ze vzájemných zápasů, skóre celkem, vyšší počet vstřelených gólů a počet vítězství celkem. Pokud nerozhodnou ani tato kritéria, rozhoduje o pořadí los.

17)  Komisi rozhodčích (viz pravidla ČASG) nahrazuje rozhodčí nasazený z Listiny rozhodčích. V Listině rozhodčích nesmí být nováček soutěže. O sporech rozhodují první tři rozhodčí z listiny rozhodčích přítomni na turnaji CHL. Pokud je počet rozhodčích méně, doplnit rozhodčí do počtu 3 z přítomných hráčů, dodatečného rozhodčího určí prezident, v případě jeho nepřítomnosti VV, v případě nepřítomnosti ani jednoho člena VV přítomní rozhodčí. Video může být použito jako podpůrný prostředek při rozhodování rozhodčích.

18)  Rozhodčí řeší pouze spory o pravidlech, spory o soutěžním řádu a ostatní řeší pořadatel.   Všichni rozhodčí musí být nestranní a neovlivnitelní. Jsou povinni znát pravidla stiga game.

19)  Pořadatel je oprávněn za závažné nebo opakované porušování soutěžního řádu udělit hráči po předchozím napomenutí disciplinární trest, o kterém rozhoduje VV SHC Cheb.

20)  Týká-li se disciplinární řízení člena VV, je tento člen nahrazen náhradním členem z řad Listiny rozhodčích v pořadí 1-5. Proti disciplinárnímu trestu se nelze odvolat.

21)  Námitky proti práci rozhodčích a další, předkládá hráč VV, který rozhodne o opatřeních (např. uloží rozhodčím disciplinární trest). Původní verdikt se však nemění.

22)  Pořadatel (rozhodčí) má právo přerušit turnaj za účelem projednání protestu.

23)  U hráčů mladších 18 let, může pořadatel požadovat souhlas zákonného zástupce k členství v oddílu.

24)  Hráč je povinen mít vlastní sadu hráčů, popř. si ji zajistit (viz pravidla ČASG). Hráč smí k zápasu nastoupit pouze se sadou šesti figurek stiga play off (pět hráčů v poli a brankář). Figurky nesmí být nikterak upraveny a viditelně poškozeny. Brankářova hokejka může být vyztužena a nabarvena. Dojde-li během zápasu k poškození jakékoliv figurky, lze dohrát i s poškozenou figurkou. Pokud hráč požádá soupeře, ten může v utkání nastoupit maximálně se dvěma barevnými variantami hráčů. Náhradní figurky pro každý turnaj zajišťuje pořadatel.

25)  O způsobilosti hokeje ke hře rozhoduje pořadatel, branky musí být prořezány. Hokeje, hrací místnost a puky zajistí pořadatel.

26)  Hrací čas se měří oficiální znělkou ČASG nebo jej měří pořadatelem pověřená osoba na stopkách, začátek a konec hry oznámí hlasitým signálem (např. píšťalkou).

27)  Hráč má právo odmítnout hru na neregulérním nebo poškozeném hokeji. Toto neprodleně oznámí pořadateli.

28)  Aby se hráč kvalifikoval do play off, musí během roku (sezony) odehrát minimálně 4 turnaje.

29)  Při neodehrání nebo nenastoupení k zápasu prohrává tak hráč 0:5 kontumačně.

30)  Pořadí po základní části rozhodné pro postup do play off se určí podle virtuálního počtu bodů získaných z jednotlivých turnajů, jejichž pořadí bude vytvořeno pouze z hráčů SHC Cheb. Do konečné tabulky se počítá 10 nejlepších výsledků na turnaji v daném ročníku. O pořadí v konečné tabulce rozhoduje získaný počet bodů. Při rovnosti bodů mezi hráči rozhodují body, počet vítězství a skóre ze všech vzájemných zápasů.

31) Do finálového turnaje A s play off postupuje přímo 10 nejlepších hráčů dle pořadí po základní části (při splnění minimálně 4 odehraných turnajů). Nedostaví-li se na finálový turnaj A někteří z hráčů, nahradí je další hráči v pořadí po základní části.

32) Do finálového turnaje A se nasazuje dle celkového umístění po 14. turnajích. Finálový turnaj A se hraje jednokolově každý s každým. Lépe umístěný hráč v základní části si v základní skupině finálového turnaje vybírá stranu hokeje, hokej určuje pořadatel. V rámci skupiny se hraje systémem každý s každým jedenkrát. Poté bude následovat předkolo play off, ve kterém se utkají 7. s 10. po základní skupině a 8. s 9. po základní skupině o postup do čtvrtfinále na dvě vítězná utkání.

Ve čtvrtfinále se utkají hráči podle pohyblivého rozpisu (první postupující s posledním podle umístění v základní skupině, druhý s předposledním atd.). V semifinále se utkají postupující hráči opět podle pohyblivého systému. Vítězové semifinále se utkají o titul, poražení o konečné 3. místo.

Poražení čtvrtfinalisté se utkají v semifinále podle pohyblivého rozpisu. Vítězové sérií se utkají o konečné 5. místo, poražení o 7. místo. Poražení z předkola se utkají o 9. místo.

Čtvrtfinále, semifinále a finále se hrají na čtyři vítězné zápasy. Lépe postavený hráč ze skupiny určí, zda si hokej vybere on nebo jeho soupeř. Hráč, který nevybírá hokej, volí stranu hokeje. Stranu hokeje lze měnit po druhém, čtvrtém, pátém a šestém zápase. O 3. místo se hraje na tři vítězné zápasy. Stranu hokeje lze měnit po druhém a čtvrtém zápase. Všechny ostatní série se hrají na dva vítězné zápasy. Stranu hokeje lze měnit po každém zápase. 

Do finálového turnaje B postupuje 10 hráčů dle pořadí základní části CHL, kteří se nekvalifikovali do finálového turnaje A a kteří splní podmínku minimálně 4 odehraných turnajů v sezóně. Turnaj se koná, přihlásí-li se minimálně 4 účastníci. Systém turnaje určuje pořadatel.

33)  Mezi jednotlivými koly play off (bráno od skončení posledního zápasu daného kola) následuje přestávka 10 minut, všechny série i jednotlivá utkání v každém kole začínají souběžně, dovoluje-li to počet hokejů.

34)  Výsledky se vyhlašují po skončení play off, odměny a ceny zajišťuje pořadatel dle možností SHC Cheb.

35)  Hlavní cenou dlouhodobé soutěže je putovní pohár CHL (Presidentův pohár), který je majetkem klubu SHC Cheb a jeho držení náleží vítězi do vyvrcholení příští sezóny, kdy je tento povinen pohár vrátit pořadateli. Na pohár se umístí štítek se jménem vítěze. Hlavní cenou pro turnaj play off je putovní pohár, který je rovněž majetkem klubu SHC Cheb a je též do vyvrcholení turnaje play off v držení vítěze play off. Na pohár se též umístí štítek se jménem.

36)  Hráč je povinen nahradit klubu veškeré škody, které způsobí svým nešetrným a nesportovním chováním.

37)    Každý hráč má právo podat protest u pořadatele (rozhodčího) při složení poplatku 50,- Kč, který mu bude vrácen při oprávněnosti protestu. Protest musí být podán okamžitě po situaci (nebo zápase), která je předmětem protestu. Při zamítnutí protestu propadá poplatek pořadateli.

38)  Organizaci turnajů a soutěže řídí pořadatel, nemůže-li se zúčastnit, jmenuje tento svého zástupce.

39)  Pořadatel si vyhrazuje právo změn a doplnění tohoto soutěžního řádu, jakož i předkládat návrhy na změny v pravidlech, které pak schvaluje valná hromada členů SHC Cheb.

40)  Je dovoleno mít nabarvenou hokejku u brankáře (platí pouze pro soutěže pořádané SHC Cheb), má-li hráč námitky proti technickému stavu soupeřova týmu, musí je uplatnit u soupeře, popř. rozhodčího před zahájením utkání. Dodatečně nelze uplatnit námitky ani kontumaci! Neplatí gól dosažený tzv. síťovkou, tj. opřením puku při střele o vlastní branku.

41)  Pro členy SHC Cheb je zřízena Síň slávy chebské ligy (SSCHL). Zařazen do SSCHL může být hráč za splnění některé z následujících podmínek: – odehrání 20 sezón CHL (sezóna se započítává dle bodu 9) a alespoň jedno umístění na medailových pozicích; – 3 tituly mistra CHL; – zisk jakékoliv medaile na MR, ME či MS. V letech 2015 – 2019 (včetně) se za odehranou sezónu považuje odehrání 6 turnajů. Od roku 2020 je odehraná sezóna započítávána za odehrání 7 turnajů. Od roku 2021 je odehraná sezóna započítávána za odehrání 4 turnajů. Splnění těchto podmínek vede v patrnosti VV. Do SSCHL může být hráč zařazen i na návrh jiného člena SHC Cheb také za mimořádný čin, a to nejen sportovní. Návrh v tomto případě projedná VV. Do SSCHL jsou hráči, kteří splní některou z výše uvedených podmínek, uváděni 1x ročně.

42)  Prezident klubu vyhlašuje Osobnost roku se schválením VV.

43)  Hráč CHL má právo připomínky a návrhy na změnu SŘ CHL předat písemně pořadateli.

44)  Člen klubu SHC Cheb nesmí bez souhlasu VV hrát za jiný klub.