13. června 2020 – 4. turnaj (Pobřežní 11, Cheb)

27. června 2020 – 5. turnaj (Pobřežní 11, Cheb)

11. července 2020 – 6. turnaj (Pobřežní 11, Cheb)

25. července 2020 – 7. turnaj (Pobřežní 11, Cheb)

15. srpna 2020 – 8. turnaj (Pobřežní 11, Cheb)

 

19. – 20. září MČR – Turnov