Soutěžní řád CHL

Soutěžní řád CHL

Soutěžní řád Chebské ligy

1)      Chebská liga (dále CHL) sdružuje hráče stolního táhlového hokeje STIGA.

2)      Pořadatelem je klub SHC Cheb, zastoupený prezidentem klubu a jeho výborem (dále jen VV).

3)      CHL se hraje podle platných pravidel stiga game vydaných Č.A.S.G. (dále jen ČASG), s výjimkami uvedenými v soutěžním řádu CHL. Nový hráč obdrží platná pravidla od pořadatele na požádání, která lze najít také na klubových webových stránkách.

4)      Výjimky z pravidel může před sezónou stanovit Valná hromada.

5)      Změny pravidel a soutěžního řádu se provádí před začátkem soutěže.

6)      Podmínkou startu je zaplacení startovného před začátkem turnaje u pořadatele.

7)      Startovné na turnaji činí 50 Kč pro hráče klubu SHC Cheb, 30 Kč pro juniory, studenty, důchodce klubu SHC Cheb. Pro hráče cizího klubu je stanovené startovné 100 Kč. Pro účastníky finálového turnaje s play off je startovné zdarma. Nováčci, kteří neodehráli žádný turnaj pořádaný ČASG nebo klubem SHC Cheb, mají startovné zdarma.

8)      Veškeré finanční příspěvky klubu se zásadně nevrací.

9)  CHL se skládá z 14 turnajů v kalendářním roce a na konci roku finálového turnaje s play off.

10)  CHL se hraje formou turnajů dle termínové listiny pořadatele.

11)  Každý hráč nalezne termínovou listinu na klubovém webu nebo ji na vyžádání obdrží od pořadatele.

12)  Hráči jsou povinni se dostavit na turnaj nebo nahlásit svou účast pořadateli v úřední začátek, tj. do 13:45 hod. Turnaj se začíná hrát v 14 hodin.

13)  Minimální účast pro pořádání turnaje jsou 3 hráči. Hrací systém při počtu 3-4 hráčů je každý s každým čtyřkolově, při počtu 5-6 je každý s každým tříkolově a 7-10 hráčů je každý s každým dvoukolově. Při počtu 11-12 hráčů je jednokolový s nadstavbou (více v bodě 15a). Při počtu 13-17 hráčů každý s každým jednokolově a při počtu 18 a více na dvě skupiny, kde pak 4 nejlepší ze skupin hrají play off na 1 vítězný zápas systémem (A1-B4, A3-B2, a A2-B3, A4-B1). O 5té a nižší umístění se hraje na 1 vítězný zápas.

13a) Po odehrání 1. kola hraného každý s každým následuje nadstavba, kdy jsou hráči rozděleni do dvou výkonnostních skupin (při počtu 11-12 hráčů dle umístění 1.-6. a 7.-12.) Do nadstavby se hráčům započítávají body z 1. kola.

tab

14)  Za vítězství v normální hrací době se udělují 2 body, za remízu jeden bod a za prohru žádný bod. Prodlužuje se pouze v zápasech play off „náhlá smrt“.

15)  Bodování turnaje:

tab

16)   O pořadí na turnaji rozhodují získané body celkem, dále pak body ze vzájemných zápasů, počet vítězství celkem, skóre ze vzájemných zápasů a  skóre celkem. Pokud nerozhodnou ani tato kritéria rozhoduje o pořadí los.

17)  Komisi rozhodčích (viz pravidla ČASG) nahrazuje rozhodčí nasazený z Listiny rozhodčích.  Na každou sezónu jmenuje pořadatel pětičlennou komisi rozhodčích (Listina rozhodčích). V Listině rozhodčích nesmí být nováček soutěže.

18)  Rozhodčí řeší pouze spory o pravidlech, spory o soutěžním řádu a ostatní řeší pořadatel.   Všichni rozhodčí musí být nestranní a neovlivnitelní. Jsou povinni znát dokonale pravidla stiga game.

19)  Pořadatel je oprávněn za závažné nebo opakované porušování soutěžního řádu udělit hráči po předchozím napomenutí disciplinární trest, o kterém rozhoduje VV SHC Cheb.

20)  Týká-li se disciplinární řízení člena VV, je tento člen nahrazen náhradním členem z řad Listiny rozhodčích v pořadí 1-5. Proti disciplinárnímu trestu se nelze odvolat.

21)  Námitky proti práci rozhodčích a další, předkládá hráč VV, který rozhodne o opatřeních (např. uloží rozhodčím disciplinární trest). Původní verdikt se však nemění.

22)  Pořadatel (rozhodčí) má právo přerušit turnaj za účelem projednání protestu.

23)  U hráčů mladších 18 let, může pořadatel požadovat souhlas zákonného zástupce k členství v oddílu.

24)  Hráč je povinen mít vlastní sadu hráčů, popř. si ji zajistit (viz pravidla ČASG). Hráč smí k zápasu nastoupit pouze se sadou šesti figurek stiga play off (pět hráčů v poli a brankář). Figurky nesmí být nikterak upraveny a viditelně poškozeny. Brankářova hokejka může být vyztužena a nabarvena. Dojde-li během zápasu k poškození jakékoliv figurky, lze dohrát i s poškozenou figurkou. Náhradní figurky pro každý turnaj zajišťuje pořadatel.

25)  O způsobilosti hokeje ke hře rozhoduje pořadatel, branky musí být prořezány. Hokeje, hrací místnost a puky zajistí pořadatel.

26)  Hrací čas se měří oficiální znělkou ČASG nebo jej měří pořadatelem pověřená osoba na stopkách, začátek a konec hry oznámí hlasitým signálem (např. píšťalkou).

27)  Hráč má právo odmítnout hru na neregulérním nebo poškozeném hokeji. Toto neprodleně oznámí pořadateli.

28)  Aby se hráč kvalifikoval do play off, musí během roku (sezony) odehrát minimálně 6 turnajů.

29)  Při neodehrání nebo nenastoupení k zápasu prohrává tak hráč 0:5 kontumačně.

30)  Do konečné tabulky se počítá 10 nejlepších výsledků na turnaji v daném ročníku. O pořadí v konečné tabulce rozhoduje získaný počet bodů. Při rovnosti bodů mezi hráči rozhodují body, počet vítězství a skóre ze všech vzájemných zápasů.

31)  Do finálového turnaje s play off postupuje 10 nejlepších hráčů dle výsledků po všech odehraných turnajích a splnění minimálně 6 odehraných turnajů.

32)  Na finálovém turnaji s play off hraje každý s každým dvoukolově. Do play off postupuje 8 nejlepších hráčů. O 9. místo se hraje na dva vítězné zápasy. Čtvrtfinále: 1.-8., 2.-7., 3.-6. a 4.-5. na 3 vítězné zápasy. Semifinále a finále se hraje na 4 vítězné zápasy. Boj o třetí místo se hraje na 3 vítězné zápasy. Hráči, kteří prohrají čtvrtfinále, se utkají o 5. a 7. místo dle umístění v základní části finálového turnaje na dva vítězné zápasy.

33)  Mezi jednotlivými koly play off (bráno od skončení posledního zápasu daného kola) následuje přestávka 10 minut, všechny série i jednotlivá utkání v každém kole začínají souběžně, dovoluje-li to počet hokejů.

34)  Výsledky se vyhlašují po skončení play off, odměny a ceny zajišťuje pořadatel dle možností SHC Cheb.

35)  Hlavní cenou dlouhodobé soutěže je putovní pohár CHL (Presidentův pohár), který je majetkem klubu SHC Cheb a jeho držení náleží vítězi do vyvrcholení příští sezóny, kdy je tento povinen pohár vrátit pořadateli. Na pohár se umístí štítek se jménem vítěze. Hlavní cenou pro turnaj play off je putovní pohár, který je rovněž majetkem klubu SHC Cheb a je též do vyvrcholení turnaje play off v držení vítěze play off. Na pohár se též umístí štítek se jménem .

36)  Hráč je povinen nahradit klubu veškeré škody, které způsobí svým nešetrným a nesportovním chováním.

37)    Každý hráč má právo podat protest u pořadatele (rozhodčího) při složení poplatku 50,- Kč, který mu bude vrácen při oprávněnosti protestu. Protest musí být podán okamžitě po situaci (nebo zápase), která je předmětem protestu. Při zamítnutí protestu propadá poplatek pořadateli.

38)  Organizaci turnajů a soutěže řídí pořadatel, nemůže-li se zúčastnit, jmenuje tento svého zástupce.

39)  Pořadatel si vyhrazuje právo změn a doplnění tohoto soutěžního řádu, jakož i předkládat návrhy na změny v pravidlech, které pak schvaluje valná hromada členů SHC Cheb.

40)  Je dovoleno mít nabarvenou hokejku u brankáře (platí pouze pro soutěže pořádané SHC Cheb), má-li hráč námitky proti technickému stavu soupeřova týmu, musí je uplatnit u soupeře, popř. rozhodčího před zahájením utkání. Dodatečně nelze uplatnit námitky ani kontumaci! Neplatí gól dosažený tzv. síťovkou, tj. opřením puku při střele o branku.

41)  Pro členy SHC Cheb je zřízena Síň slávy chebské ligy (SSCHL). Zařazen do SSCHL může být hráč za splnění některé z následujících podmínek: – odehrání 20 sezón CHL (sezóna se započítává dle bodu 33) a alespoň jedno umístění na medailových pozicích; – 3 tituly mistra CHL; – zisk jakékoliv medaile na MR, ME či MS. Splnění těchto podmínek vede v patrnosti VV. Do SSCHL může být hráč zařazen i na návrh jiného člena SHC Cheb také za mimořádný čin, a to nejen sportovní. Návrh v tomto případě projedná VV. Do SSCHL jsou hráči, kteří splní některou z výše uvedených podmínek, uváděni 1x ročně.

42)  Prezident klubu vyhlašuje hráče roku se schválením VV.

43)  Hráč CHL má právo připomínky a návrhy na změnu SŘ CHL předat písemně pořadateli.

44)  Člen klubu SHC Cheb nesmí bez souhlasu VV hrát za jiný klub.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *